Call For Turkey Participants

Truth Seekers - Training Course

Danimarka’nın Sigerslev şehrinde 01 Aralık 2023 ile 08 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Danimarka Eğitim Kursu Projesi için katılımcılar aranmaktadır!

AKTİVİTE AÇIKLAMASI
Projenin ana hedefi, gençlik çalışanları, gençlik liderleri ve gençlik alanında aktif olan kişilere eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı konularında eğitim vermektir. Proje, katılımcıların işlenmiş fotoğraf ve videoları tanıma, yapay zekanın sahte videoları nasıl oluşturduğunu anlama ve dezinformasyonla mücadele etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projede, dezavantajlı gençlikle çalışma için non-formal eğitim yöntemleri de vurgulanmaktadır. Katılımcılar, gençler için yerel kampanyalar şeklinde dezinformasyonla mücadele stratejileri oluşturacaklardır. Ayrıca, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için yeni non-formal eğitim araçları ve yöntemleri geliştirilecektir.

KONAKLAMA, YEMEK VE SEYAHAT DÜZENLEMELERİ
Proje Sigerslev, Danimarka’da gerçekleştirilecektir. Konaklama, Sigerslevhus’ta, dört katılımcı için odalarda sağlanacaktır. Seyahat masrafları, katılımcının köken ülkesine bağlı olarak belirli bir maksimum tutara kadar geri ödenecektir. Katılımcılar Kopenhag veya Malmö Havalimanları’na uçabilir ve ardından Sigerslev’e ulaşmak için yerel ulaşımı kullanabilirler.

KATILIMCI PROFİLİ

Katılımcılar en az 18 yaşında olmalıdır.
Gençlik alanında yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde aktif olmalıdır.
Yerel toplumda iyi bir itibara sahip olmalıdır.
Katılımcılar projeye katılmaya ve proje sonuçlarını yaymaya istekli olmalıdır.
İletişim düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olunmalıdır.
Her iş ortağı, dezavantajlı gençlik çalışanını dahil etmelidir.
Danimarka Eğitim Kursu Projesi

Proje Yeri: Sigerslev, Danimarka

Proje Faaliyet Tarihi: 01 Aralık 2023 – 08 Aralık 2023


Training and Networking
Beginning

01-12-2023

Finish

08-12-2023

Deadline

Closed


Participating Countries

Bulgaria Denmark Greece Italy Cyprus Lithuania Portugal Republic of North Macedonia Turkey
Description

sadas


Login and Apply