Marmara Üniversitesi has not posted anything yet
About

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan hibe miktarları doğrultusunda, Üniversitemiz, 2022 Sözleşme Dönemi ERASMUS+ KA131 Öğrenci Öğrenim
Hareketliliği Hibe Dağıtımı hususunda aşağıdaki usul ve esaslar uygulanmıştır.